FS Finanční sebedůvěra

Komu je technika určena:

Technika FS osvobozuje pudovou složku osobnosti, která bývá výchovou hodně poničená. Praxe ukázala, že je určena hlavně ženám, neboť v jejich výchově bývá potlačení pudovosti (sebeprosazení, agresivity, sexuality) mnohem výraznější, často doslova brutální – a to už po tisíciletí – takže je hodně co napravovat zřejmě i na úrovni kolektivního nevědomí. Oproti mužům patří do ženské výbavy také mateřský pud, který s obecným potlačením pudovosti zřejmě také trpí.

Co technika ovlivňuje:

Na mapě těla sídlí pudovost v břiše a v podbřišku. Technika FS tedy automaticky upravuje problémy s bederní páteří, trávením, s močovým měchýřem (chronické záněty, časté nutkavé močení), s bolestivým pohlavním stykem, s nízkou sexuální apetencí, u mužů s předčasnou ejakulací, nepravidelností menstruačního cyklu a zřejmě také usnadňuje otěhotnění u žen, které si to přejí, z hlediska lékařské vědy jsou v pořádku a přesto se jim otěhotnět nedaří. Potlačení pudové složky osobnosti totiž vede ke zřetelnému a někdy kritickému poklesu energetického zásobení spodní části břicha.

Proč název FS (Finanční sebedůvěra/sebevědomí)?

Nejsem jediný, kdo si všiml souvislosti pudové složky osobnosti a vztahu lidí k penězům. Objevuje se to např. v rodinných konstelacích. Osvobozená pudovost zřejmě vede k větší svobodě a sebedůvěře i ve vydělávání peněz a hospodaření s nimi. A dostatek peněz vede naopak k větší sebedůvěře v životě, k větší troufalosti, asertivitě, sebevědomí obecně – a k většímu uvolnění pudovosti. Víc o tom ve druhé části tohoto textu.

Jak se technika provádí a jaké zážitky přináší:

Jako u ostatních technik, které nabízím, se zcela mírně a nenápadně pracuje s pozorností v těle, s heslem ‘dovolit’ a s delegováním práce na podvědomí. Pudová složka osobnosti je opravdu hodně vzdálená rozumu a slovům, souvisí s podvědomím a cesta k ní přes tělo se mi zdá nejpřímější a nejúčinnější.

Výklad a zacvičení do techniky je potřeba provést u mě v pracovně – na rozdíl od většiny jiných postupů, které se dají nasdílet při skypovém sezení. Zřejmě proto, že FS je skoro úplně mimoslovní a klient(ka) zkopíruje jeho provedení přímo z aury, kterou patrně vnímá každý z nás dostatečně přesně, byť podvědomě.

Následuje 3 – 7 týdenní fáze monitorování na dálku dvakrát denně, kdy si ověřuji, že klient(ka) techniku provádí kvalitativně i kvantitativně správně. Přitom se průběh podle potřeby konzultuje buď písemně, nebo po Skypu. Individuální reakce na techniku jsou opravdu hodně rozličné a někdy velice bouřlivé, takže může být nutné zůstat v opravdu blízkém kontaktu a pracovat psychologicky se zážitky a emocemi, které přicházejí. Od těch příjemnějších:

...cvičení působí dost eroticky, což nejspíš v souvislosti s pudy má....jen bych nerada v současnosti uvolnila své pudy natolik, že bych "překvapila" nejen samu sebe, ale také nějakého muže...

po ty dramatičtější, které zrcadlí míru deformace pudového života, o níž žena, tentokrát kolegyně s dobrou znalostí psychologie, na vědomé úrovni nemá ani potuchy:

... posledne som si FS urobila pred spaním a ráno som sa zobudila zo sna v šoku i panike. Desivé sny obviňovania a mučenia a napokon body na podbruší boli najhlbšie vypálenými bodmi kruhového symbolu. Obvinená, znásilnená, vypálením symbolu už označená a poslaná do väzenia/vyhnanstva (nepamätám presne) so slovami „už nemáš žiadnu nádej“ som precitla v šoku do zmyslového vnemu vlhkých genitálií a uvedomila si, že krvácam.

Vzhledem k tomu, že technika sama je velice mírná a nenásilná, jsou její účinky pro vědomou složku psychiky přiměřeně přijatelné a zpracovatelné. Podle mé zkušenosti není třeba se obávat psychospirituální krize apod.

Výsledek techniky dobře popisuje např. tato zpětná vazba:

...musím říct, že se cítím jinak, což jsem předtím nevěděla, že se můžu v břiše cítit jinak (pozor překvapení ?! ani jsem nevěděla, že břicho mám), jsem stabilnější, pevnější, mám jinak rozloženou rovnováhu fyzickou i psychickou A JSEM RADOSTNÁ .. taky v ten den, co jste napsal, že jsme skončili, pocity v břise při "práci" byly jiné, přestaly být chaotické - staly se ukázněné a jisté ...

Pro další informace a objednání techniky FS, prosím, kontaktujte: Jan Jílek, +420 605 949 600, jilek@energie-mista.cz.

Pár slov k Finanční sebedůvěře:

Řekněme, že finanční sebedůvěra (nebo sebevědomí) je pocit, že člověk dokáže vydělat tolik peněz, kolik potřebuje, aby mohl žít plný život, aby nebyl kvůli penězům v životě ochuzen o to, co považuje za důležité, aby měl ze života dobrý pocit...což zřejmě pro každého znamená něco trochu jiného.

Dřív jsem spojoval peníze s oblastí psychologických potřeb člověka, jak o nich píše Abraham Maslow. Např. potřebu hromadit peníze s kompenzací vyšších potřeb – např. potřeby seberealizace – nutkavým „pře-uspokojením“ nižší potřeby existenčního zabezpečení.

Dnes bych řekl, že finanční sebedůvěra je spojena s pudovou oblastí psychiky – a že peníze nahrazuji pudy, které jsou potlačované v procesu výchovy a „zespolečenštění“.

Ve skutečnosti peníze dávají lidem to, co jim výchova potlačením pudů bere: pocit moci, síly, převahy. Podporují agresivitu, možnost chránit, ale také ohrožovat, ovlivňovat, manipulovat druhými. A protože tohle všechno je vnímáno jako neslušné až odporné, potlačujeme jak pudy, tak to, co je má nahradit = bohatství. Toužit po penězích je pro mnoho lidí zrovna tak nepřijatelné, jako nepotlačovat svoje pudy.

Příklad z Bible: “Spíš projde velbloud uchem jehly než boháč do království nebeského,”… a křesťanství je nepochybně nástroj k držení mas lidí v poslušnosti, v podřízenosti – v chudobě a pokoře, ve stavu potlačení pudů.

Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.“, “Miluj bližního svého jako sebe samého.” Obě tato pravidla/přikázání jsou ve skutečnosti neproveditelná a kdo bere křesťanství vážně, musí skončit s pocitem viny, že je nedokáže naplnit...a pocit viny vede k další ztrátě sebevědomí, síly a hrdosti na sebe.

Velmi dobře víme, k jakým excesům vede přílišné bohatství, ale méně uvažujeme o tom, k jakým excesům vede přílišná skromnost, askeze, neřku-li chudoba.

Problém je v tom, že skromnost často přeháníme natolik, že sabotujeme svou sílu a sabotujeme také svou finanční nezávislost a finanční sebedůvěru a pak nemáme ani na vzdělání pro sebe a svoje děti, nemáme na kvalitní jídlo, na kvalitní zboží, na psychoterapii, na studium, různé semináře a výcviky, na cestování za poznáním, dokonce ani na dostatečnou zdravotní péči pro sebe, svoje děti a vůbec svoje bližní nebo zajištění pro svoje rodiče a pro sebe ve stáří. Prostě nemáme na kvalitní život. A to není v pořádku a není to fér. Zanechává to v nás pocit prohry, neúspěchu, studu, zahořklosti, závisti, bezmoci, zloby.

Předpokládám, že tohle není cíl ani křesťanství, ani výchovy ke skromnosti, ale je to možný výsledek.

Zdravím, Jan Jílek, +420 605 949 600, jilek@energie-mista.cz