Ke Zdroji

"Můj mozek je jen přijímač. Ve vesmíru je jádro, z něhož získáváme znalosti, sílu, inspiraci. Nepronikl jsem do tajemství tohoto jádra, ale vím, že existuje."
Nikola Tesla

Mimochodem, z Teslových nápadů a vynálezů je přes 550 patentováno. Asi 300 z nich celosvětově.

Teslův citát se mi náramně hodí pro vysvětlení techniky Ke Zdroji. Jen si - na základě zkušenosti - dovolím nahradit slovo mozek slovem organizmus…takže “náš organizmus je přijímač” a ve shodě s poznatky kvantové fyziky si dovolím tvrdit, že to jádro nemá žádné umístění - zdroj informací je všude kolem nás. Tak jako je všudypřítomný biblický Bůh, jen stačí slovo Bůh nahradit slovem Zdroj.

Technika Ke Zdroji je praktický návod, jak tu záplavu informací, jež nás obklopuje, využít ke svému osobnímu růstu, k lepšímu poznání, vhledu do reality a ke zbavení se balastu předsudků, iluzí a chybných informací, které jsme nasbírali za celý život.

Technika Ke Zdroji nepracuje se slovy. Je to čisté sdílení informací, které jsou k dispozici kolem nás a mohou být zprostředkovány přímou zkušeností.

Dovolím si uvést pár odkazů, které zřejmě poukazují na to samé:

Tao te ting začíná takto: “Ani ten nejlepší výklad není samotné Tao. Ani to nejlepší jméno jej nevystihuje. Jen nepojmenované je skutečné."

Tibetský mystik Milarepa kdysi napsal: “Od stébla trávy až po Budhu - všichni jsou mými učiteli.“

Krišnamurti doporučuje nespoléhat v poznání a osobním růstu na žádné autority a ideály, jedině na autentickou, současnou vlastní zkušenost. Prostě vnímat “to, co je”.

Komu je technika Ke Zdroji určena?

Troufám si říci, že každému, kdo je zvídavý, kdo hladoví po poznání, kdo se chce dozvědět o světě více a do hloubky, nejen z interpretace jiných lidí, z knih a jiných obvyklých pramenů, ale nezávisle a nezprostředkovaně, přímo ze zdroje, ze samotného světa kolem nás.  Podle mého zjištění si organismus člověka nasdílí především informace týkající se vlastního zdraví a seberealizace - aby fungoval co nejefektivněji.  A čím efektivněji funguje, tím rychleji v procesu poznání postupuje.

Co potřebujete k technice Ke Zdroji

- Být v poměrně dobré celkové kondici. K tomu stačí nějakou dobu si udržovat optimální hladinu energie v organismu.

- Záměr - úmysl pustit se do toho.

- Naladění na příslušnou úroveň vědomí, která slouží jako klíč, jímž se otvírají kouzelná dvířka přístupu k informacím dostupným všude kolem nás.

Tyto tři podmínky jsou poměrně snadno splnitelné. Energii zajistí Akumulátor a Odžívání. Záměr = prostě do toho chcete jít. Úroveň vědomí a další potřebný tělový software zkopírujete ode mě - od lektora, který už sám tak trochu ví, jak na to.

Nácvik techniky

Je náramně jednoduchý. Stačí jedno až dvě sezení s lektorem, který  Vás dokáže do techniky uvést slovy, ale hlavně tím, že změní vlastní hladinu vědomí a Vy ji od něj zcela intuitivně, podvědomě odkoukáte/nasdílíte/zkopírujete.

V současné pokročilé verzi techniky Ke Zdroji není třeba hlídat si detoxikaci organismu (jako bylo nutné dřív) - dochází k ní spontánně, víceméně aniž si to uvědomujeme. Není skoro třeba monitorovat a korigovat vývoj po úvodním sezení (jak bylo nutné dříve - technika se hladce rozjede a funguje samovolně a navíc stabilizuje optimální hladinu energie v těle a další důležité ukazatele. Tím technika značně zlevnila.

Jak praktikovat techniku Ke Zdroji

Někteří absolventi nemusejí dělat vůbec nic. Nechají výběr informací ze zdroje kolem nás zcela svému podvědomí, své intuici. Spolehnou se na to, že technika funguje automaticky, bez zapojení rozumu či vůle. Organismus, podle mé zkušenosti, využívá nově získané informace, aniž si to uvědomíme.

Z podvědomé sféry naší psychiky některé informace stoupají do vědomí: Opouštíme klamná a zavádějící přesvědčení. Objevují se nové nápady, jsou nám jasné věci, s nimiž jsme si lámali hlavu - od konkrétních a hmatatelných po abstraktní a duchovní. Objevují se nové asociace, vztahující se k tomu, co už známe z dřívějška, co jsme četli a učili se - získáváme hlubší vhled, uvědomujeme si nové souvislosti, vztahy a struktury skrývající se pod povrchem. Zlepšuje se naše celková kondice, zdraví a výkonnost.

Jiní absolventi urychlí proces tím, že techniku praktikují vědomě a záměrně, ale přitom nenásilně, pod heslem “dovolit”, (taoistické) “ne-dělat”, podvolit se. Ti postupují rychleji.

Doporučím absolventům jak postupovat a zda vědomě praktikovat. Situace se vyvíjí a vědomé praktikování začne být časem smysluplné pro každého.

Všem absolventům jsem průběžně k dispozici ke konzultacím a koučování ohledně techniky.

Více informací, případně domluva termínu u Jana Jílka, + 420 605 949 600, Jilek@Energie-Mista.cz nebo Jilek@Auguring.com.