Stěhujete se?... Zemská energie a cena nemovitostí

22.04.2011 00:00

Toto je rošířená verze informace o energii místa

Pokud se chystáte stěhovat nebo kupovat nemovitost, rozhodně doporučuji nechat si ověřit geo-energetické vlastnosti lokality. Tato neviditelná složka může zvýšit nebo snížit hodnotu reality zásadním způsobem. Mít nemovitost v místě s nadprůměrnou energií znamená doslova čerpat energii zdarma.

Rozdíly ve vyzařování zemské energie jsou dány geologickou charakteristikou místa. Nazvěme to "energie nemovitosti, domu, bytu".

Energie pozemku, na kterém stojí nemovitost, může představovat, podle mé zkušenosti, velmi významnou složku její skutečné hodnoty. Dobré místo vydělává a šetří peníze, špatné místo prodělává či zvyšuje výdaje.

Zdá se, že určitá míra a kvalita vyzařování zemské energie je pro lidský organismus velmi prospěšná. Takové místo podporuje Vaši:

 • náladu,
 • pracovitost,
 • kondici/zdraví,
 • úspěšnost Vašeho podnikání - pokud se jedná o komerční nemovitosti.

Zlepšuje Váš:

 • spánek,
 • výkon, vitalitu, aktivaci,
 • vztahy, komunikaci, úsudek,
 • odolnost vůči stresu

Místo s nadprůměrnou energií dává také Vašim dětem lepší životní vyhlídky po všech stránkách: zdraví, nadšení, úspěšnost ve studiu, rozvoj osobnosti, schopností, nadání, asertivitu.

Nemovitost s výrazně podprůměrnou energií Vás a Vaši rodinu nebo zaměstnance nepodporuje a zhoršuje vše o čem byla řeč.

Po desetiletích praxe, myslím, dokážu intuitivně a s virgulí v ruce spolehlivě vyhodnotit energii místa i na dálku, resp. s pomoci map a pouličních a satelitních snímků, které nabízí internet.

Nepatrná investice do posudku energie se Vám, podle mé zkušenosti, mnohonásobně vyplatí:
a) Buď se potvrdí, že cena nemovitosti je přiměřená
b) Nebo zjistíte, že nemovitost má překvapivě vysokou energii a že děláte skutečně výhodný obchod
c) Případně Vás posudek varuje před koupí nemovitosti, která by nadlouho komplikovala, znepříjemňovala a sabotovala Váš život a práci... a jejíž reálná hodnota je tak fakticky až záporná.

Co je energie nemovitosti?

Mluvíme o celkové intenzitě zemské energie, která v daném místě vyzařuje a kterou je možné mimosmyslově vnímat. V některých oblastech/místech zemská energie vyzařuje silně a v nekterých slabě. Rozdíly jsou dány geologickou charakteristikou místa.

Nemluvíme zdaleka jen o "geopatogenních zónách" - i když to je přibližně správný směr uvažování - v místech s podprůměrnou energií proutkař najde ošklivé konfigurace geopatogenních zón.

Údaje o energii uvádim v % s kladnym znaménkem, s tím, že 100% chapu jako intuitivně vnímanou průměrnou energii v České republice.

Pro jednoduchost berme v úvahu kvantitativní údaj. Intuice však vnímá i rozdíly v kvalitě energie, které se ovšem vystihují obtížněji a proto je v tomto jednoduchém popisu nechme stranou.

Některé příklady míst

Energetický rozdíl mezi Strakovou akademií (sídlem vlády ČR) na naplaveninách těsně u vody a Kramářovou vilou (sídlem premiéra) na nedaleké vyvýšenině, mi například vychází obrovský.

Strakovka jako hluboce podprůměrná s 10 procent by zřejmě sabotovala efektivnost kterékoli vlády a naopak Kramářova vila jako silně nadprůmerná - v řádu milionů procent - by zřejmě podporovala jakoukoli činnosti... škoda, že našim premiérům zpravidla nevybyde čas tam prodlávat.

Některá místa s vysokou energii např. v Praze jsou obecně známá: Vyšehrad: Těsně pod ním v Lumírově ulici má ordinaci moje zubařka... nechat si tam vrtat zuby je zdravé nadvakrát!

Samozřejmě Pražský hrad.

Nadprůměrná energie lidi podvědomě přitahuje - ověroval jsem si to na něvštěvnosti restaurací patřících do jednoho řetězce a s jídlem i obsluhou stejné kvality, které jsou postavené na místech s odlišnou hladinou energie. Pro majitele nezasvěceného do tajů energie jsou rozdíly v tržbách a návštěvnosti nepochopitelné a neovlivnitelné.

Přínosy pobytu na místech s vysokou energií

Pokud mluvíme o bytě nebo rodinném domě, je nejvýznamněji ovlivněn ten, kdo tam tráví nejvíc času - ženy v domácnosti, malé děti, důchodci, nemocní - v místě s nadprůměrnou energií je vliv pozitivní, posilující, léčivý, v místě s podprůměrnou energií je vliv negativní, unavující, vyčerpávající.

Na pracovištích zaměstnanci tráví sice jen 8 hodin denně - ovšem mají zde podávat výkon - a tak i zde se energie místa významně projeví.

Samozřejmě obrovský význam má hladina energie pro místa jako nemocnice, léčebna nebo internátní škola či vězení... odkud prostě pacient nebo žák nebo vězeň odejit nemůže.

Oblast zdraví
Hladina energie ovlivňuje celkovou kondici organismu a všechno co z ní vyplývá.

Místo s nadprůměrnou energií:

 • posiluje,
 • zvyšuje odolnost vůči stresu,
 • působí jako prevence nemocí.

Místo s podprůměrnou energií většinu lidí:

 • oslabuje,
 • po delší době zřejmě způsobuje i onemocnění od psychických po somatická, od funkčních po organická.

Oblast podnikání
Pokud uvažujeme ekonomicky, vliv energie místa se promítá např. do:

 • rozdílu v zisku/tržbách díky rozdílům ve výkonu pracovníků, a také v přitažlivosti pracoviště-provozovny pro zákazníka,
 • rozdílu v úsilí vynaloženém na studium,
 • výdajů za udržování kondice a za zdravotní péči,
 • potřeby častějšího pobytu v místech s lepší energií kvůli kompenzaci

Dobré místo tedy šetří peníze, špatné místo zvyšuje výdaje. Hladina energie v místě ovlivňuje výkon.

Přínosy pro děti
U dětí se nadprůměrná energie místa projeví na:

 • soustředěnosti,
 • vytrvalosti,
 • chuti do učení/studia,
 • výsledcích na všech stupních škol,
 • celkovém využití nadání, v oblastech od sportu přes vědu a obchod, po umění,
 • zdravé asertivitě a budování kariery...

Podprůměrná energie se pravděpodobně projeví v:

 • únavě,
 • dráždivosti,
 • nesoustředěnosti,
 • "zlobivosti",
 • agresivitě,
 • destruktivních sklonech,
 • častějším onemocnění a pomalejším uzdravování.

Místo s nadprůměrnou energií dává dětem lepší životní vyhlídky po všech stránkách.

Partnerství a vztahy
Dospělým poskytuje místo s nadprůměrnou energií:

 • sílu pro lepší výkon po delší dobu,
 • intenzivnější odpočinek po práci,
 • možnost méně spát... člověk vnímá spánek jako kvalitnější.

Pozorujeme také lepší partnerské a rodinné vztahy a lepší situaci rodiny:

 • efektivnější podporu členů rodiny navzájem,
 • uspokojivější sex,
 • vyšší vnímavost,
 • citlivost,
 • tvořivost,
 • originalitu,
 • lepší výdělky,
 • vyšší životní standard,
 • lepší dojem návštěvníků z bytu/domu/zahrady.

Pracovní oblast
Pracovní prostory v místě s nadprůměrně dobrou energií:

 • podporují a zkvalitňují pracovní výkon,
 • snižujií počet onemocnění,
 • zvyšují lidem pocit spokojenosti z práce... a chuti do práce.

Provozovny v místě s nadprúměrnou energii:

 • púsobí na přicházejícího návštěvníka/zákazníka lákavým a uspokojivým dojmem,
 • rád v nich setrvává, rád se do nich vrací,
 • mají vyšší tržbu při menších výdajích za reklamu a pod.

Jasně o tom mluví srovnání situace při přestěhování pusobiště firmy nebo srovnání výkonu/tržby různých poboček téže firmy, která jsem prováděl.

Jak už jsem zmínil, smutnou kuriozitou je energie v budovách některých státních institucí České republiky: Zatímco Pražský hrad byl moudře vybudován na vyvýšeném místě s nadprůměrnou energií cca 1 milion procent (pokud za průměr v České republice bereme 100 procent) jako místo, kde zemská energie podporovala vládnutí. Současné sídlo vlády ve Strakově akademi je v místě s podprůměrnou energií 10 procent, parlament 20 procent, senát 10 procent.

Samozřejmě všechna místa s energií, řekněme, pod 50 procent působí na lidi negativně, zvyšují únavu, snižují efektivnost vnímání i myšlení, zhoršují výkon, po nějaké době zvyšují výskyt nemocí.

Mnohé starší církevní stavby najdeme na místech, kde byly už v předkřesťanské době svatyně. Jsou to typická poutní místa s kostely. V Praze vyniká energií například Strahovský klášter se 2 miliony procent energie, Vyšehrad má, podle mého měření řádově také miliony procent energie.

Pro zajímavost, 10 Downing Street - sídlo předsedy vlády v Británii - mi vychází nádherně vysoko: řádově miliony procent.

Podle mé zkušenosti je hladina energie jen docela minimálně ovlivněna lidským faktorem - to jest interakcemi lidí, náplní práce, která se v nemovitosti provozuje... ovšem naopak zemska energie velmi významně ovlivňuje lidské interakce.

Jedna vyjimka: Všiml jsem si, že v místech s průměrnou nebo nadprůměrnou energii, kde pracuje zdravě fungující psychologická/spirituální skupina nebo komunita (nikoli sekta), se vyzařování energie na přechodnou dobu podstatně zvyšuje.

Odhaduji, že také např. v místech, kde jsou umístěny vynikající university, jako Cambridge, Massachusetts v USA (Harvard, MIT atd.) je už i tak vynikající energie ještě o něco zvýšena v důsledku lidské činnosti.

Kontakt a objednávka

Máte zájem nechat si proměřit energii nemovitosti, kterou se chystáte koupit/najmout? Klikněte, prosím, zde

Pro další informace mne, laskavě, kontaktujte na 605 949 600 nebo na jilek@energie-mista.cz

Jan Jílek