Svobodná vůle a Ovlivnění

09.12.2012 00:00

Toto je úvod ke zdokonalené technice Ovlivňování. Dosud jsem se věnoval spíše tomu, jak energii získat. Při Ovlivňování jde o to, jak ji co nejefektivněji využít k podpoře světa i našich projektů.

Před časem jsem se střetl s astrologem Milanem Gelnarem ohledně svobodné vůle. On tvrdil, že člověk má na 100 % svobodnou vůli, zatímco podle mého odhadu je to obvykle někde v rozsahu 1 až 5 %, přičemž zbylých 95 až 99 % je jen bezděčné opakování starších postupů a vzorců. Docela se do mě Milan pustil a asi jsme si oba uvědomili, že není tak úplně jasné, co to svobodná vůle vlastně je.

Narazil jsem na několik článků, které naznačují, že naše svobodná vůle nevychází z vědomí, ale z podvědomé úrovně psychiky. Vůbec mě to nepřekvapuje. Naopak, potvrzuje to můj dojem, že prakticky není možné rozumem pochopit naši motivaci, naši vůli, naše výběry z možností, které  nám svět předkládá.

Na blogu pana Polacha jsem se například dočetl:

Jak napsal neurolog Steven Novela:

"Subjekti si nebyli vědomi svých rozhodnutí až do doby, kdy je začali vykonávat, ale jejich mozková kůra ukázala, že se plánovali pohnout celých 7 sekund před samotným pohybem. To potvrzuje předchozí výzkumy, které naznačovaly existenci podvědomé fáze rozhodování. Ve skutečnosti mnoho rozhodnutí může být učiněno podvědomě a potom prezentováno vědomé části našeho mozku. Nám se zdá, jako bychom my udělali rozhodnutí, ale ve skutečnosti rozhodnutí udělalo naše podvědomí."

Pokud chceme podpořit svou svobodnou vůli, připadá mi nejjednodušší využít podvědomí a vsadit na jeho schopnost správně volit priority. Konec konců, psychologie tvrdí, že podvědomí má mnohem větší kapacitu, než vědomí. Já se na podvědomí spoléhám také při dalších technikách práce s energií, psychikou a tělem. V tomto smyslu o podvědomí mluvím také jako o intuici nebo o moudrosti těla.

Problém je, že ani podvědomí není imunní vůči konfliktům. Všímá si toho např. Sigmund Freud ve „Výkladu snů“ - o nichž říká, že jsou „královskou cestou do podvědomí“ a že „plní naše přání“...i když jsou protichůdná. Freud popisuje charakteristické děsivé sny přetížených matek, v nichž dítě padá ze skály nebo do studny. Žena se probudí zděšená. Její podvědomí se snažilo splnit objednávku přetíženého organismu a dítěte se zbavit...ale současně muselo dbát na společenský tlak, který nedovoluje dítě jen tak hodit přes palubu. Výsledkem je konflikt a úzkost.

Můžeme se tedy na podvědomé výběry naší svobodné vůle spolehnout? Zjevně ne tak docela, ale obávám se, že kompetentnější instanci než podvědomí v osobnosti nenajdeme. Pokud svěříme vykonávání naší svobodné vůle svému podvědomí, dopustíme se (alespoň doufám) méně chyb, než když se snažíme najít řešení vědomě rozumem. Takže doporučuji spolehnout se – což se asi stejně do značné míry děje tak jako tak samovolně.

Nová verze techniky Ovlivňování funguje podobně jako modlitba - vysílá energii k naplnění zájmu vysílajícího. Ovlivňování je však velice přesně definovaná technika - i když je jednoduchá - a proto mi připadá účinnější než běžná modlitba. A na rozdíl od např. křesťanské modlitby ji člověk nesměřuje k určitému, vědomě vybranému cíli. Spoléhá se, že podvědomí nasměruje proud naší energie kompetentněji než vědomí.

Zaujalo mě, že při (intuitivním) vyhodnocení kam tedy vlastně lidské podvědomí při Ovlivňování energii směruje, jsem se dobral toho, že asi 30% energie se vydá na „obecné blaho“, tedy na vysílání energie ve prospěch všech živých obyvatel planety. Jakoby podvědomí velmi dobře cítilo, jak vysokou prioritou je podpořit obecný zájem, obecné blaho...které samozřejmě není od našich zdánlivě osobních zájmů nijak oddělitelné, je to pořád náš nejvnitřnější zájem, ovšem my to vědomě často tak nevnímáme, díky tomu jak rozštěpený je náš pohled na věc, jak moc občas vnímáme svůj osobní zájem jako protikladný k zájmům lidstva nebo živé přírody obecně.

Přesně tohle doporučoval kdysi Vivekananda – při meditaci nejdřív vyslat myšlenku obecné lásky do celého světa. Nikdy mi to nebylo moc jasné a hlavně bylo pro mě obtížné dělat to autenticky, přirozeně – a co nejsem schopen dělat přirozeně, co vnímám jako mechanické, povrchní a „jako“ – o tom si myslím, že stejně nefunguje.

Pozoruhodné je, že při Ovlivňování proudí právě asi ta třetina námi vysílané energie ve prospěch něčeho tak abstraktního, jako je obecné blaho, zcela přirozeně a samovolně. Je to koncept, na který by naše egoistické vědomí bylo úzké, na co by nestačilo, ale pokud nasměrování energie delegujeme na podvědomí, děje se to snadno.

Dalších 70 % energie při Ovlivňování jde už k našim soukromějším, konkrétnějším cílům, ale výběr priorit, jak ho dělá našeho podvědomí, je velice zajímavý. Mnohé z nich by nás na vědomé úrovni ani nenapadly. Mimo jiné proudí energie zřejmě i ke snižování konfliktů, které je pro organismus důležité, protože snižuje plýtvání energií na podporu protikladných záměrů.

Účinky Ovlivňování rozšiřují a doplňují efekt předcházejících technik – Napojení, Akumulátoru, Zvyšování štěstí atd. Teprve s použitím Ovlivňování mám pocit, že člověk svou svobodnou vůli využívá skutečně naplno, na žádoucích 100 %, o nichž mluvil můj vážený kolega astrolog.

Techniku Ovlivňování v současné verzi předávám zájemcům individuálně, buď v přímém kontaktu nebo po skypu.

Jako obvykle poskytuji předběžnou nezávaznou konzultaci, kterou je možné si domluvit buď telefonem na 605 949 600 nebo emailem na jilek@energie-místa.cz

Jan Jílek