Locarno a čtení budoucnosti

31.05.2014 00:00

S odkazem na starší text si Vám dovoluji nabídnout pár poznámek o místě, kde se právě nacházím.

Proč Locarno? Myslím, že je to energeticky nejzajímavější místo Evropy. Zdá se, že energie není tak silná kvantitativně, jako spíše svou kvalitou. Jak ji nazvat? Líbezná, kouzelná, mírná a přitom mocná? Hodně dlouho tu nebyla válka, což snad také přispívá. Není asi tak snadné kvalitu zdejší energie vystihnout slovy.

Jak jsem již dříve napsal, připadá mi, že takováhle místa přitahují neviditelné bytosti, které, jak se zdá, žijí v našem světě s námi a jsou nakloněné vyměňovat si s námi zkušenosti, techniky a sofware. Všechny techniky, které předávám zájemcům, mi připadají okopírované právě od těchto bytostí.

Některé z bytostí mají zřejmě rády lidnatá města. Techniku Napojení jsem od nich zkopíroval v Paříži, techniku Finanční sebedůvěra v Buenos Aires. Technika ProCNS pochází z Tahiti, kde bylo lidí míň a tady v Locarnu mi bytosti připadají plaché, komunikuji s nimi spíš v horách nad městem.

Pracuji zde na technice vnímání budoucnosti. Budoucnost, jak nás poučují kvantoví fyzici, není o nic méně hotová či neurčitá, než minulost, ale z nějakého důvodu ji skoro všichni vnímáme jako neznámou a nehotovou, teprve ve vývoji, a to nás omezuje.

Ti talentovanější z nás si kvůli tomu zablokují a skřípnou část aury - tam se odehrává konflikt mezi intuitivní a subjektivní zkušeností, že budoucnost lze číst či vnímat, a mezi autoritativním rozumem, který opakuje populární většinovou zkušenost, že budoucnost je utajená, nehotová, ještě neexistuje.

Připomíná mi to jeden rozhovor amerického New Age novináře, přesvědčeného o nekonečných a svobodných možnostech rozvoje osobnosti a indického guru přesvědčeného, že budoucnost je do nejmenších podrobností daná. Rozhovor dvou lidí, kteří si opravdu nemohli přijít na jméno...bohužel jsem ho už nenašel na internetu, takže na něj nemohu odkázat.

Pokud chcete dát na selský rozum, tak neračte zapomenout, že mezi mnoha dalšími bludy například několik století rozum přemílal názor, že Země je placatá...pár lidí kvůli tomu bylo určitě upáleno.

Upalování kvantových fyziků asi není na pořadu dne, ale přijetí toho, že budoucnost je stejně daná jako minulost, asi hned tak do naší běžné názorové a zkušenostní výbavy nepřejde.

Myslím, že technika, která zmírní rozpor rozumu a intuice a usnadní vnímání budoucnosti, by prospěla asi 10 % běžné populace, lidem, kteří mají k vnímání budoucnosti dostatečně silný talent a dokázali by se přes odpor rozumu přenést. Odhaduji, že to je asi 50 % lidí, kteří čtou tento článek, protože prokazatelně zájem a talent navzájem souvisí...a kdo dočetl až sem, zřejmě zájem má.

Ještě jedna drobnost: původně jsem se chtěl za touto technikou vypravit do Francouzské Guyany, ale děsila mě dálka, náklady, primitivní úroveň života, horko a komáři. Pak mi nějak došlo (inspirovalo mě k tomu také několik kolegů a přátel), že neviditelné bytosti je možné vylákat nebo raději pozvat do příjemnějšího místa, pokud splňuje podmínky dobré kvantity i kvality energie. A tím místem se zdá být v Evropě například Locarno. Potenciální sněmovna neviditelných bytostí. Chvála bohu, že je blízko!

Zdá se, že očekávání se potvrdilo a naplnilo. Kromě podpory vnímání budoucnosti se objevila další technika, spočívající v probouzení určitých ještě mnohem vzácnějších schopností-talentů-předurčení v člověku. Jsem spokojen s tím, co jsem zde získal a těším se, že to předám aspoň některým svým váženým klientům.

Jinak musím přiznat, že je v Locarnu pěkná nuda a skoro samí důchodci...k nimž se už pár dní také počítám.

Na viděnou v Praze a v Brně,

Jan Jílek, květen 2014