Naučíme vás navyšovat geo-energii místa

11.01.2020 00:00

Objevili jsme způsob jak předat zájemcům dovednost, která je myslím k nezaplacení: jak navyšovat geo-energii v místě, kde člověk žije, pracuje či jinak tráví čas.

Co jsme pro vás donedávna dělali na objednávku, můžete nyní zvládnout nezávisle na nás.

Podobně jako u techniky Úsporná žárovka jde vlastně o předání souboru programů, jen nám dlouho trvalo, než jsme ten správný soubor a postup trefili.

Učení děláme na dálku, trvá 10 - 20 dní, po které jsme s klientem v telepatickém a emailovém kontaktu. Sledujeme vývoj jeho energetických ukazatelů a také životosprávu, aby banální chyby jako dehydratace neoslabovaly společné úsilí. Registrujeme, jak klient postupně a samovolně přebírá schopnost navyšovat geo-energii místa, až je schopen provádět to zcela samostatně a nezávisle na nás. Tím je náš úkol splněn.

Výsledek je, dle našeho názoru, opravdu velmi uspokojivý: kdekoli se klient zdržuje a především kde spí, ovlivňuje zcela automaticky, spontánně a podvědomě geo-energii, aby její vyzařování postupně dosáhlo intenzity, která je optimální pro živé organismy. Toto optimum je mnohem vyšší než je v přírodě obvyklé.

Lidé se často ptají na silová místa, kde by mohli čerpat geo-energii pro svůj organismus. Odpověď - doma můžete mít mnohem vyšší geo-energii než na nejsilnějších místech v přírodě a užívat si ji ve dne v noci.

Umělé navyšování geo-energie není nový objev. Všiml jsem si míst s uměle navýšenou geo-energií např. v několika sídlištích z doby bronzové v ČR, na hradě Karlštejn, v kostele Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou nebo na řeckém ostrově Rhodos, kde jsem takových míst rozpoznal asi 20. V jednom takovém místě na Široké ulici v Praze jsem si pronajal byt. Pozoruhodné je, že umělé navýšení geo-energie nemizí, přetrvá zřejmě i tisíce let.

Jak navýšení geo-energie působí na živý organismus? Popis subjektivně vnímaných změn najdete ve zpětných vazbách klientů.

Jak to vnímám z hlediska energie: Pobyt v místě se zvýšenou geo-energií zvyšuje osobní energii organismu. První účinek je intenzivní detoxikace.

Mění se distribuce energie v těle. Místa s chronickým nedostatkem energie se energeticky nasytí. Například jsem si všiml, že lidé s poruchami trávení, trpící nechutenstvím apod. mají málo energie v trávicím traktu. Pobyt v místě s vysokou geo-energií doplní energii do trávicího traktu a člověk se nemusí do jídla nutit, necítí odpor k potravinám, které se mu dříve protivily a přitom jsou zdravé a žádoucí.

Opakovaně měřím, že se harmonizuje vztah endokrinní a nervové soustavy, které mi připadají jako nejvýznamnější ukazatele fungování těla.

Vyladí se vztah vědomé a podvědomé složky psychiky, který zase považuji za rozhodující pro uplatnění svobodné vůle, svobody výběru toho, co v životě chceme a děláme. To je důležité pro seberealizaci, která je snad nejvýznamnější složkou pocitu naplněnosti a štěstí v životě.

U sedmnáctiletého klienta, plného odporu a rebelie (přiměřeně věku) vůči čemukoli systematickému či zavánějícího disciplínou jsem pozoroval, že jakmile jeho organismus podvědomě odkoukal naši techniku, rychle rostla geo-energie míst kde spal, doma i na internátě, a s tím se optimalizovaly všechny hodnoty, které měřím jako ukazatele kondice těla i psychiky, včetně využívání rozumu = učení a vůle...a zlepšení prospěchu ve škole.

Vysoká hladina geo-energie místa a tím i osobní energie také pozoruhodně blahodárně působí na choroby těžko léčitelné, jako je třeba Crohnova choroba. Myslím, že se jedná o nespecifické posílení organismu, které se u několika našich klientů osvědčilo jako velmi účinné jak subjektivně, pocitově tak ve výsledcích objektivních medicínských testů.

Myslím, že živý organismus (člověka i zvířete) je řízen obdobným 'operačním systémem' jako počítač. U živého organismu je jeho upgrade umožněn nárůstem individuální energie a naopak stagnuje při nízké osobní energii. Pozoruji, že nárůstem osobní energie jedince (po navýšení geo-energie) o určitý podíl, se 'operační systém' automaticky rekonstruuje.

Člověk to vnímá jako období mírné dezorientace, doprovázené krátkodobým psychickým i tělesným diskomfortem (Dabrowski mluví o pozitivní dezintegraci), po němž ovšem organismus dosahuje stavu vyšší harmonie, funkčnosti, spokojenosti a výkonnosti.

V důsledku rekonstrukce operačního systému má organismus tendenci přirozeně a samovolně si dál navyšovat geo-energii v místě, kde se zdržuje, hlavně kde spí, a tím dále zvyšovat svou osobní energii, a tak se poměrně rychle dostat k další fázi upgradu. Toto je velmi žádoucí zrychlený vývoj organismu - náš osobní vývoj a růst. Neznám efektivnější způsob zvyšování celkové kondice včetně duchovního růstu.

Klienti, kteří se naučili navyšovat geo-energii místa, postupují ve svém bydlišti atd. neobyčejně rychle a odvážně - vlastně je to jejich podvědomí, které proces řídí a rozhoduje o tom. My jsme byli při optimalizaci geo-energie místa pro klienty obezřetní a dávali si pozor, abychom je a jejich okolí neohrozili rychlým navýšením. Všimli jsme si, že jakmile se klient v navyšování osamostatní a získá jistotu, postupuje nesrovnatelně rychleji než my a výsledky tomu odpovídají. Osobní růst, reorganizace osobní energie, operačního systému organismu, vše postupuje velmi svižně a klient se cítí lépe a silnější dříve než když jsme vše prováděli my opatrně na dálku.

Obecná prospěšnost umění navyšovat geo-energii: Průměrná hladina geo-energie v ČR je relativně nízká (zvláště ve srovnání třeba s hornatým Švýcarskem), mnoho lidí bydlí a pracuje = tráví většinu času v příliš nízké hladině geo-energie a tomu odpovídá jejich psychosomatická kondice a jejich pocit životní nespokojenosti. Kdekoli spontánně a podvědomě navýšíte hladinu geo-energie, přispíváte nejen své spokojenosti a dobrému fungování, ale děláme totéž i pro lidi, kteří s vámi toto místo sdílejí nebo v něm budou pobývat později...a nic Vás to nestojí. Myslím, že to je úžasná služba sobě i druhým, vynikající příspěvek kvalitě životního prostředí a přitom se to děje zcela bezděčně, bez námahy a bez práce. Prima, že ano?

Příklad: Před několika měsíci jsem se přestěhoval do města, kde je průměrná geo-energie nulová. Bývá tomu tak u měst v blízkosti velkých řek, postavených na naplavených horninách, s vysokou hladinou spodní vody - a těch není v ČR málo. Samozřejmě jsem si mohutně navýšil hladinu geo-energie v bytě, abych tady vůbec mohl pracovat, ale všiml jsem si, že i hladina geo-energie v historické části města, kterou se rád a skoro každodenně procházím, se významně navýšila. Zcela přirozeně pracuji na zlepšení geo-energie nejen v soukromém, ale i veřejném prostoru.

Důležité upřesnění: Klienty učíme navyšovat geo-energii, ale ne čistit negativní energie v místech kontaminovaných negativními emocemi lidí, kteří v místě/nemovitosti pobývali nebo dosud pobývají. Tuto službu zatím pro zájemce děláme jen na objednávku.

Dodatek: Více o naší dosavadní práci s energií místa a nabízených technikách.

Pro zájemce o naučení techniky navyšování geo-energie místa: Prosím, vyžádejte si více informací u Jana Jílka a Barbory Koprnické, Jilek@Energie-Mista.cz, tel. 605 949 600.