Podpora a poradenství

Kromě proměření hladiny geo-energie poskytujeme psychologickou a energetickou podporu při přechodu ze slabé do silné geo-energetické lokality, a to tak, aby tento přechod byl pro Vás hladký, rychlý a přínosný.

Změna energie místa je pozitivní a dokáže vyvolat citelnou a velmi radostnou psychickou i tělesnou reakci. Dokáže však také do vědomí vnést dosud potlačený psychologický materiál, který je potřeba uchopit a pracovat s ním. Je to něco jako probudit se z polospánku do plného vědomí. Pokud jsme některá témata ve svém životě „zametali pod koberec“, přišla nyní chvíle je řešit – Váš organismus k tomu má dostatek energie i rozhodnosti. Potřebuje jen Vaši vůli, rozhodnutí a zasvěcený návod a spolehlivé techniky pod vedením odborníka.

Individuální podpora a poradenství

Nejpřímější a jedinečná je individuální práce s bio-energií – zajištění správné distribuce energie v organismu a odstranění psychosomatických bloků, které jí brání. Vliv takové individuální „údržby, vyladění a sjednocení energie těla“ je okamžitý a dobře vnímatelný. V kombinaci s praktikováním techniky Akumulátor stačí jedno až dvě energetická individuální sezení za čtvrt až půl roku k spolehlivému „seřízení“ organismu.

Ke zpracování zesílených emočních reakcí používá Jan Jílek vlastní techniku Odžívání, podobou technice Focusing, ale využívající i přímé práce s bio-energii. Energie totiž svými pohyby a proměnami zřetelně a věrně emoce zrcadlí a poskytuje zpětnou vazbu o vnitřním procesu často spolehlivěji než si ho klient dokáže uvědomit. Tato technika je vynikající prevencí proti potlačování emocí – učí samostatnosti v práci s nimi, jakkoli by byly intenzivní a nežádoucí či nepřijatelné.

Ke snížení vnitřního konfliktu v osobnosti používá Jan Jílek několik variant vlastní techniky Hlasy, blízké technice Voice dialog. Ty vedou, stručně řečeno, k oddělení skutečného a falešného já. Pomáhají v případech vnitřní nejistoty, nerozhodnosti, protichůdných pocitů a impulzů, úzkostí a fobií.

Technikou Totemových zvířat se Jan Jílek zaměřuje na citlivou práci s potlačenou agresí/vztekem a jejím kultivovaným vyjádřením. Vztek je přirozená síla, kterou nelze potlačovat, aniž by si člověk ubližoval, a kterou není jednoduché vyjádřit, aniž by člověk ubližoval ostatním.

Jan Jílek se při individuální práci s klientem také důkladně věnuje identifikování a koučování životního poslání. Tedy uspokojení potřeby seberealizace, resp. sebeaktualizace, které uvolňuje množství energie a posunuje vývoj osobnosti kupředu mílovými kroky. Nikdo z nás nemůže být šťastný, pokud svou potřebu seberealizace dlouhodobě neuspokojuje. Samozřejmým prvním krokem je definovat, co je naše životní poslání, a potom si dodat odvahy k jeho sledování a naplnění.

Podle našich zkušeností z praxe doporučujeme jedno až dvě sezení v průběhu čtvrt až půl roku. Jejich opakování po tak dlouhé době má za úkol korigovat užívání technik, aby i nadále fungovaly co nejefektivněji. Jednotlivá sezení jsou intenzivní a hutná, s minimálními ztrátami času. Veškerou práci s klienty směřujeme k jejich samostatnosti a k rychlému, praktickému a spolehlivému osvojení technik, které pak mohou používat sami a nezávisle. Za individuální práci si účtujeme sazbu 1 800 Kč/hod. + DPH 21 %.

Podpora a poradenství v oblasti partnerských vztahů

Po přestěhování do místa s optimální hladinou energie se rozhodně objeví chuť i potřeba zlepšit kvalitu partnerských a jiných mezilidských vztahů. Vyšší hladina geo-energie podporuje lásku. Pokud ale Váš partnerský vztah začíná skřípat, doporučujeme přijít na poradu spíše dřív než později. PhDr. Jan Jílek ovládá celou řadu spolehlivých a účinných technik, z nichž lze vybírat ty nejvhodnější. Podotýkáme, že ne vždy se podaří vztah plně obnovit a oživit. Někdy je lepším řešením vztah smírně ukončit bez poškozování okolí a partnerů navzájem. To však zpravidla nelze odhadnout předem.

Vzhledem k často spletitému vývoji společné práce se vztahem, vyžadujeme závazek partnerů alespoň k pěti dvouhodinovým sezením. Protože jsou tato sezení pro poradce zvlášť náročná, účtujeme sazbu 2 000 Kč/hod. + DPH 21 %.

Více informací a kontakt

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, Jana Jílka na emailu jilek@energie-mista.cz nebo telefonem na čísle +420 605 949 600.