Pravo-levé vyrovnání

Technika se zaměřuje na harmonizaci pravé a levé poloviny těla. U mnoha lidí totiž jedna nebo druhé strana nepoměrně a nezdravě převažuje.

Traduje se, že levá strana těla a pravá mozková hemisféra, která je s ní spojena, je „ženská“ - umělecká, intuitivní, duchovní, zaměřená na práci s energií a se změněnými stavy vědomí. Pravá strana těla a levá mozková hemisféra je považována za „mužskou“ - rozumovou, technickou, zaměřenou na hmotný svět.

U mnoha lidí trpí strana těla, která je opačná k jejich pohlaví, potlačováním, přehlížením, ignorováním.

Harmonizace obou polovin těla vede k vyvážení funkcí, které jsou jim připisovány, např. k rovnoměrnějšímu využívání rozumu a intuice. Je to tím patrnější, oč výraznější je u muže feminita nebo u ženy maskulinita, s nimiž si více či méně nevědí rady.

Kromě duchovní a psychologické úrovně upraví harmonizace pravé a levé poloviny těla také tělesné důsledky dosavadní nerovnováhy, které se projevují na podélné středové ose těla od krku dolů. Jsou to nerovnoměrnosti v držení těla způsobené odlišným svalovým napětím v levé a pravé polovině, které se časem promítají do pokřivení páteře a nejrůznějších problémů, které to způsobuje.

Technika pracuje s pozorností, představami a s termínem „dovolit“, který deleguje úpravu na „moudrost těla“, na podvědomí. Provedení techniky zahrnuje úvodní zácvik a potom monitorování po dobu asi tří týdnů. Po celou dobu je Vám Jan Jílek k dispozici k výměně zpětných vazeb a ke konzultacím, týkajícím se provádění techniky a stavů, které s tím souvisejí.

Pro další informace, prosím, kontaktujte Jana Jílka na +420 605 949 600 nebo na jilek@energie-mista.cz.