Čištění energie nemovitostí

U některých klientů je zřejmě až 100 % problémů s energií (a z nich plynoucích psychických a somatických obtíží) způsobeno zamořením bytu, domu či pracoviště negativní energií, kterou v nemovitosti "vyprodukovali" a "odložili" buď dřívější obyvatelé, nebo dokonce klienti sami.

Kdykoliv se stěhujete do bytu, domu nebo kanceláře, vždy existuje riziko, že váš život začne ovlivňovat negativní energie, kterou tam po sobě mohli zanechat předchozí nájemníci.

Existuje ovšem poměrně "jednoduché" řešení. Stačí odvést negativní energii, podpořit přirozené proudění geo-energie a související problémy mizí, někdy okamžitě jako mávnutím kouzelného proutku, jindy v průběhu několika týdnů.

Negativní energie, jež dokáže velmi účinně zablokovat přirozené proudění geo-energie, vzniká nejčastěji z lidského smutku, beznaděje, bezmoci, utrpení, žalu, bolesti, úzkosti, strachu či deprese. V menšině případů je to důsledek používání bioenergie nesprávným způsobem či k nesprávným cílům - magie.

Negativní energie se doslova vsakuje do podlahy, stěn i stropu. Můžete ji vnímat jako temný stín v rozích, v méně frekventovaných částech prostoru...nebo vyplňuje opravdu celý prostor. Někdy je doslova natlakovaná a senzibil v bytě cítí zvýšenou hladinu energie - ovšem negativní.

Hodně utrpení prožívají děti, protože prostě neví, jak si s nežádoucími psychickými stavy poradit, jak je sdělit okolí, protože jsou bezmocné a nedovedou svou situaci změnit. Proto bývá negativní energie v pokojích, které sloužily jako dětské.

Další postiženou kategorií jsou lidé trpící psychickou nemocí, která se rozvinula do míry, s níž jim není schopno pomoci ani laické ani odborné okolí. Medikace sice zeslabí příznaky, ale zmatky v jejich vnitřním světě přetrvávají a s nimi úzkost, bezmoc a utrpení, které kontaminují jejich domov. Další pobyt v takto zamořeném prostoru psychické utrpení jen zhoršuje, čímž se vytváří nebezpečný začarovaný kruh - sestupná spirála vývoje.

Hodně negativní energie zřejmě pochází z dob velkých historických tragédií. Postiženi byli lidé pronásledovaní za diktatur - nacistické a komunistické - a zcela bezmocní vůči příšerným silám, které zasáhly do jejich životů. Holokaust za nacistů, vyhánění Čechů ze Sudet a pak zase Němců z celé dnešní České republiky. Likvidace celých složek populace kvůli třídní příslušnosti, náboženské víře nebo nezávislým názorům rodičů či vlastním za komunismu.

Poměrně silné negativní pole může vzniknout i dosti rychle, během čtvrt roku - v situaci bezmoci, strádání, bolesti, deprese či smutku, jak již bylo řečeno.

Čím déle negativní psychické stavy trvají, tím je zablokování geo-energie závažnější, tím více je negativní energie v nemovitosti napěchováno a tím déle trvá její vyčištění. Negativní energie samovolně z nemovitosti nezmizí, zůstává v ní po desítky let i století.

Když do takového prostoru poprvé vstoupí poněkud citlivější člověk, má dojem, "že to tam na něj padá". Přepadá ho stísněný až dusivý pocit, úzkost, potřeba z místa vyjít ven a pořádně se nadechnout. Chybí prožitek útulnosti, příjemného pocitu domácího tepla, zázemí, bezpečí, azylu.

Lidé málo vnímaví a lidé, kteří už si na prostor zvykli nebo kteří si prostor sami postupně zamořili, tohle všechno necítí nebo "už" necítí. "Zvykli si" - přestali vnímat varovné signály. Jsou ale případy, kdy člověk při prožívání krizového období sice byt naplní negativní energií, když se však jeho stav zlepší, získá k bytu alergii a potřebuje se odstěhovat.

Nejsnadněji se kontaminovaný prostor rozezná v lokalitě opravdu bohaté na geo-energii. Zamořená část nemovitosti je však bez energie nebo ji má hodně sníženou, zatímco o kousek dál už je energie normální, taková, jakou jsme očekávali. To je případ baziliky na Svatém Kopečku u Olomouce, ale také mnoha běžných bytů či komerčních prostor.

Zkušený senzibil s praxí v tomto oboru by měl přítomnost a kvantitu negativní energie v nemovitosti snadno rozeznat. Posouzení čistoty a proudění energie v nemovitosti by zřejmě mělo být prvním krokem léčitelské práce. Po vyčištění energie nemovitosti nemusí být dokonce další léčitelské působení nutné.

Vyčištění energie nemovitosti je dosti tvrdá práce. Zdaleka nestačí vykouřit prostor šalvějí a podobné mechanické postupy. Je třeba cíleně zapojit vlastní energii a je to výkon stejně náročný jako nejnáročnější léčitelská práce. U silně zamořených prostor může trvat desítky hodin, samozřejmě i podle rozsahu. V případě Svatého Kopečku, vzhledem k velikosti zamořených prostor, by dekontaminace trvala stovky hodin.

Prvním krokem čištění je rozrušit formace negativní energie. Potom je senzibil použitím vlastní energie a vůle uvede do pohybu a vyvede z kontaminovaných prostor. Poslední úkol je rozhýbat přirozené proudění geo-energie v místě.

Je to zcela obdobné jako při léčitelské práci na lidech. Nejdříve vyčištění bloků staré energie, která překáží v proudění nové, čerstvé energie a pak zavedení nové energie do přirozených řečišť organismu a její "rozproudění", až se organismus chytne, energii si nabírá a vypouští sám a do budoucna čistí sám sebe.

Stejně tak proudění nové, svěží geo-energie v nemovitosti dokoná proces čištění do posledních detailů a slouží jako prevence negativního psychického vývoje jejich obyvatel.

Jakmile uvedeme geo-energii do pohybu, obyvatelům téměř okamžitě stoupne hladina energie v organismu, někdy rovnou na optimum - v závislosti na geo-energetickém vyzařování daného místa - a zůstane vysoká.

Když je proudění geo-energie v nemovitosti s dobrým umístěním uvedeno do pohybu, není u některých lidí třeba příliš soustředěně pracovat s energií - techniky jako Akumulátor či Plné břicho najednou nemusejí být potřebné. Není na ně třeba myslet a praktikovat je. Pochopitelně záleží na kondici lidí v nemovitosti.

Mimochodem: Přišli jsme na způsob, jak mohutně zvýšit proudění geo-energie i v některých budovách, které stojí v místě s přirozeně nízkým nebo nulovým vyzařováním geo-energie. To považuji za úžasnou věc...rozhodně úžasnější, než muset se stěhovat :-)

Na vysvětlenou: Příčinou nízkého vyzařování je v tom případě podloží nebo spodní voda, které geo-energii pohlcují. Na takovém geo-energeticky chudém místě je nejrozumnější nestavět a nebydlet. Ale bydlíme-li právě tam a stěhování odmítáme, je to skutečně praktické řešení.

Dobře proudící geo-energie se podle mého názoru významně podílí na účinnosti a úspěšnosti snah léčitelů, lékařů, masážních terapeutů, akupunkturistů, homeopatů, psychoterapeutů atd. - všech, kdo vědomě či bezděčně využívají energie ve své práci. Prověření čistoty těchto prostor považuji za základní podmínku jejich využívání. Při kontaminaci pracovního místa negativní energií trpí nejen klient, ale i profesionál v každé "helping profession".

Pokud cítíte, že by se problém kontaminace negativní energií mohl týkat vašich obytných či pracovních prostor, doporučuji, abyste mne kontaktovali a můžeme situaci zkonzultovat na dálku, posoudit přímo na místě a, pokud je to nutné, zapracovat na vyčištění.

Spolupracuji v této oblasti s Ing. Barborou Koprnickou. Prací ve dvou zkrátíme celkový čas působení a zasahování do soukromí klienta na polovinu.

Cenu je třeba dohodnout případ od případu vzhledem k náročnosti a objemu práce i ke vzdálenosti od Prahy či Brna, kde jsou naše základny.

Prosím, kontaktujte mne na Jilek@Energie-Mista.cz nebo na +420 605 949 600.

Další informace a zajímavosti o technice najdete v novějších textech na Novinkách z 9.9. 2015 a z června a července 2016. Osobní zkušenosti a zpětné vazby klientů v Hodnocení.