Monitorování

Je určeno pro Vás, komu se ani pomocí techniky Akumulátor nedaří dlouhodobě udržet optimální hladinu energie v organismu.

Pokud si nejste jisti, zda máte energii na optimální hladině, prosím, kontaktujte mě a společně to proměříme a probereme.

Někdo je příliš vytížený a na Akumulátor zapomíná. Není to žádná ostuda – prostě realita. Při monitorování vysílám klientům impulsy k optimalizaci hladiny energie v organismu.

...je to přesně tak jak píšeš. Celou dobu mě to nějak nutí udržovat vysokou hladinu energie.”
příklad vnímání Monitorování klientem

Někdo ve stresu potlačuje emoce, zablokuje si tělo a proud energie je omezený a nedostatečný pro výživu a čistění organismu.

Někdo se zablokuje tím, že se snaží násilím identifikovat s falešným ideálním „já“.

Energie přestává proudit i tehdy, kdy člověk hodně pokročí v práci s energii a najednou neví, jak dál. Chybějí mu programy.

Více o příčinách snížení hladiny energie v organismu najdete v textech Proč ztrácíme energii... a Zrádné ideály... v našich Novinkách.

Ve všech těchto případech pomáhá Monitorování: Dvakrát denně proměřím hladinu energie klienta. Když je v pořádku mlčím. Když je nízká, hledám příčinu a napíši email. Když je třeba, přidám výcvik v technice Odžívání.

Pokud je klient dostatečně pokročilý, automaticky se při každém přeměření energie předávají také tělové programy, které klient potřebuje k dalšímu postupu, jako při Napojení Plus.

Detailnější popis Monitorování najdete v textu Co nového....

Celá kůra Monitorování trvá různě dlouho. Někdy můžeme zařadit přestávky a pak znovu pokračovat, podle potřeby klienta.

V průběh Monitorování jsem s klientem v kontaktu a konzultujeme vývoj. Pokud se konzultace týkají techniky Monitorování, jsou zdarma.

Cena je relativně nízká a stanovuji ji dohodou. Monitorování má totiž pro různé lidi různý přínos a tomu odpovídá i cena.

Pokud tušíte, že by Vám Monitorování mohlo pomoci, prosím, ozvěte se mi k nezávazné konzultaci na jilek@energie-mista.cz nebo na +420 605 949 600.

“Doufám, že takto budeme pokračovat co nejdéle a nějaká nemoc mě nepotká v následujících, řekněme, 20 letech :-)”
z emailu klienta, který často trpěl nachlazením, po několika měsících Monitorování

A opravdu: pokud si udržíte dlouhodobě optimální hladinu energie v organismu, jste automaticky ve skvělé v kondici a život skutečně stojí za to žít!

Nejvýstižnější hodnocení techniky poskytují zpětné vazby klientů.

Další texty týkající se techniky Monitorování

Toxiny, z těla ven!
Takhle se hodný chlapec-děvče nechová
Zlepšení kondice versus setrvačnost organismu