Aby změna vydržela

26.04.2022 00:00

Jak zařídit, abychom byli DLOUHODOBĚ v pohodě, v dobré kondici, výkonní a zdraví, dobře fungovali ve vztazích, využívali rozum i intuici, vnímali svoje životní poslání...prostě, co si tak člověk od života přeje.

Snažil jsem se po léta předávat jednotlivé techniky, které se mi osvědčily (viz Nabízené techniky) a spoléhal jsem, že s nimi klienti vystačí. Leč, dobrá kondice, do níž se klienty daří celkem rychle dostat, se mnohdy postupně rozklížila a rozladila.

Klienti sami mě přivedli k řešení – dlouhodobé spolupráci. Sami totiž, v běžném (často spíše hektickém) životním zápřahu, nebyli schopni dlouhodobě respektovat základní životosprávu – pitný a spánkový režim, dostatek pohybu a rozumnou stravu. Tedy udržitelný životni styl, bez něhož sofistikovanější techniky práce s energií a osobní růst nemohou fungovat.

Přitom životospráva nezahrnuje nic extrémního. Vypít cca 2 – 2,5 litrů vody denně, spát kolik organismus potřebuje – něco mezi 6 až 8 hodinami, chodit pěšky aspoň 30 minut denně a do jídelníčku zařadit trochu více ovoce, ořechů, zeleniny a luštěnin oproti tradičnímu českému jídelníčku, plus střídmě doplňků stravy.

Tahle základní životospráva má doslova kouzelné účinky, umožní organismu zdravý tělesný, duševní i duchovní vývoj...a fungování technik, jež si u mne klienti objednávají. Neměl by být problém ji udržovat...zdánlivě.

Ovšem člověk občas prochází obdobím vnitřního a/nebo vnějšího stresu, vnitřní přestavby a vnějších změn, při nichž se cítí hůře, rovnováha je rozhoupaná a místo aby v těchto náročnějších obdobích na životosprávu důsledně dbal, začne ji zanedbávat.

Velice rychle se dostaví deficit. Nejčastěji v příjmu tekutin (až k relativní dehydrataci), spánku, pohybu a racionálního stravování. Jedno vede tak trochu k druhému.

Nedostatek vody snižuje schopnost organismu zbavovat se toxinů a člověk ztrácí imunitu, hůře tráví a obtížněji vstřebává živiny.

Nedostatek pohybu vede spolu s relativní dehydratací ke zhoršení kvality spánku. Prodlužuje se doba nutná k regeneraci organismu, člověk už nenaspí, co by potřeboval.

Postupně je zapomenuto, čeho jsme s klientem dosáhli při krátkodobé spolupráci a učení různých technik. Klient se začne cítit dlouhodobě špatně, nevýkonně, bez energie, postrádá radost ze života. Hůře komunikuje, přichází o charisma, mizí tolerance vůči druhým, a on/ona se vzdaluje dál a dál od žádoucího stavu, až si neví rady jak to napravit.

Důležité je opakovaně převést klienty přes tato náročnější období. Naštěstí mi dobře funguje telepatie, resp. telegnoze (vnímání, poznávání na dálku) a dokáži dost přesně identifikovat v čem se klient dostal na scestí, v čem přestal životosprávu dodržovat a doporučím, na co by si měl zase začít dávat pozor. Kupodivu velmi rychle lze dosáhnout nápravy a klient se vrátí do optima.

Stačí být s klientem v korespondenčním (a telegnostickém) kontaktu jednou za čas. Zpočátku spolupráce nebo po náročném období je to jednou za pár dnů, za týden a později třeba jen jednou za tři měsíce – podle skutečné potřeby.

Jako vedlejší produkt takové jednoduché spolupráce postupně roste klientova osobní energie, kopíruje programy efektivnějšího fungování organismu (např. Úspornou žárovku a programy sebeléčení nebo Navyšování Geo-Energie Místa) a postupně spontánně zvládá techniky, které jsem dříve učil odděleně.

K postupnému přebírání technik stačí běžná e-mailová korespondence. Když si na dálku proměřuji různé ukazatele životosprávy a kondice klienta, bezděčně na něj působím a "posílám" mu techniky práce s energií. On z nich sdílí, co má jeho organismus ve své vývojové fázi zájem přijmout. V rámci tohoto kontaktu klient techniky přebírá podvědomě a vlastně ani musí vyvinout nějaké úsilí.

Tento způsob práce praktikuji s některými klienty dlouhodobě už řadu let k jejich spokojenosti. Jsou to většinou podnikatelé/podnikatelky a manažerky/manažeři, kterým se vyplatí péči o sebe delegovat na mě, jakožto kouče, protože jejich životní a pracovní tempo je značné a jejich hlavní pozornost je upřena jinam.

Dlouhodobá spolupráce je pro klienty i finančně výhodná. Na proměření jejich životosprávy mi stačí čtvrt až půl hodiny, pokud se nejedná o mimořádnou situaci, k níž dochází zřídka. Klient mi platí za čistý čas, který strávím měřením a korespondencí. Vydávám fakturu a koučování lze odepsat z daní.

Klienti samozřejmě navíc mohou klást otázky, týkající se jejich života, různých rozhodnutí a problémů, případně předjímání budoucnosti. Při konzultacích spoléhám na svůj lety rozvíjený telepatický a telegnostický talent v kombinaci se zkušeností poradenského psychologa v oblasti soukromé i v byznysu. Ovšem s upozorněním, že odpověď získanou mimosmyslově je přece jen třeba brát se špetkou skepse.

Máte-li zájem o tento způsob práce nebo Vás k němu napadají otázky a chcete znát praktické detaily, prosím, kontaktujte mě: Jan Jílek, Jilek@Energie-Mista.cz, +420 605 949 600. Velmi rád zodpovím.