Posilování a ladění energie nemovitostí

Změňme Váš dům ve Vašeho léčitele a učitele.

Kdysi jsem pracoval jako léčitel s klienty takto: jejich organismus jsem vyčistil, naplnil energií a harmonizoval. Úloha klienta mi ale připadala příliš pasivní a sezení se muselo opakovat, protože po relativně krátkém čase hladina energie klesala.

Dnes učím klienty aktivně a vědomě nabírat energii. Není to těžké, klient je relativně samostatný a může udržet hladinu energie na optimu dlouhodobě, ale chce to techniku praktikovat, což mnozí opomenou a energie časem klesne.

Co takhle z domova klienta udělat tichého léčitele a učitele, který na klientovi pracuje každý den a noc? V případě, že je domov v místě bohatého vyzařování geo-energie a je jen zablokován negativní energií z předchozí lidské činnosti, je potřeba ji vyčistit.

Pokud se ale domov nachází v místě s nízkým vyzařováním geo-energie, je většinou nutné a možné vyzařování zvýšit. Dlouho mi trvalo, než jsem na to přišel, ale lidský organismus je opravdu neuvěřitelný nástroj, který zvládne i toto, jen je třeba vědět, jak postupovat.

Je to podobné jako hloubení studny nebo šachty, jen se to děje energeticky a je to fakticky i pro zkušeného bio-energetika velmi namáhavá práce. Nicméně, nakonec se lze doslova energeticky prokopat do hlubších vrstev podloží. A stejně jako když vrtáte studnu a v určité hloubce narazíte na vodu, která začne vyvěrat a výkop plnit, tak se s použitím bio-energie lze prokopat k vrstvám, z nichž září energie, nechat ji proudit vzhůru a naplnit jí obydlí klienta.

Pak je třeba nějakou dobu čerpat, až se zdroj pročistí, pramen geo-energie zesílí a prostorami (ať už obytnými nebo komerčními) tryská jako bohatý gejzír.

Zásadně se změní atmosféra prostor a dojem z nich. Vzroste a znásobí se pocit útulnosti a vřelosti. Místnosti se prosvětlí, je radost v nich pobývat, člověka to do nich přímo přitahuje a naplňuje ho to v nich pocitem blaženosti. Ani se mu z nich nechce ven.

Z takto energetizovaných prostor se fakticky stane tichý, ale zato vytrvalý léčitel. Stačí do nich vejít a cítíte to.

Obyvatelům téměř okamžitě stoupne energie v organismu na optimum a s nějakou latencí také psychická a tělesná kondice. Pokud jde o komerční prostor, časem se ukáže, že se podstatně lépe daří i byznysu.

Nemovitost-léčitel na Vás působí celou dobu, kdy v ní pobýváte, aniž na to musíte myslet. Pečuje o Vaši hladinu energie, kondici, výkonnost a náladu. U některých klientů mi vychází účinnější pustit se přímo do práce s bydlištěm než fakticky ztrácet čas s jinými technikami psychologickými a práce s energií v organismu. Naplno rozběhnutý proud energie plní, čistí a sytí nemovitost samu i ty, kdo v ní pobývají.

Ale pozor, nejde jen o energii, ale také o informace, které jsou v této z hloubky proudící energii Země obsažené. Jestli je někde lokalizovaná "protonace" či "akáša" v níž se uchovávají záznamy o všem, co se na Zemi událo a děje, pak myslím, že to je v této energii Země. Jestli je někde zapsána budoucnost, jak soudí někteří fyzici, pak je to v energii Země. Energie Země, podle mé zkušenosti, výrazně podporuje jasnovidnost. Zkuste vstoupit do takto vyvolaného proudu geo-energie a uvidíte, co s Vámi udělá a co z něj načerpáte. Určitě se to bude lišit od osoby k osobě, v závislosti jak pokročilí jste v poznání světa, ale účinek je jasně patrný.

Zajímavé je, že místa s přirozeně vysokým vyzařováním geo-energie Vám tyto informace neposkytnou. Ty jen dobře odrážejí kosmické záření. Pro skutečnou energii Země je, podle mé zkušenosti, potřeba vrtat hlouběji.

Proud této geo-energie z hloubi zavedený do stavby, přetrvá dlouhodobě. V Praze na Josefově, nedaleko Maiselovy synagogy jsem našel takový uměle vytvořený vývěr geo-energie, starý zřejmě stovky let, starší než budovy, pod nimiž stojí, a stále aktivní.

Posilování a ladění energie nemovitostí dělám s Ing. Barborou Koprnickou, která k tomu má mimořádný talent. Někdy to zabere pár hodin, někdy den, někdy více dní - záleží na různých vlivech a podmínkách. Je to mnohem namáhavější než práce s lidskými klienty. Za den neodpracujeme víc než 5 hodin a následující den musíme odpočívat, ale výsledky práce jsou opravdu pozoruhodné a svou silou překvapují i mne, po všech těch letech experimentování s energií.

Veškeré otázky ohledně této práce a objednávky směřujte, prosím, na Jana Jílka, +420 695 949, Jilek@Energie-Mista.cz.

Další informace a zajímavosti o technice najdete v novějších textech na Novinkách z 9.9. 2015 a z června a července 2016. Osobní zkušenosti a zpětné vazby klientů v Hodnocení.