Co nového v individuální péči o klienty

17.06.2013 00:00

Ke službě dlouhodobého monitorování stavu klientů přibylo dálkové korigování stavu energie.

Jedna ze služeb, které si u mě klienti mohou objednat, je dlouhodobé monitorování hladiny energie v organismu a dalších ukazatelů výkonu, kondice a zdraví: hladiny toxinů v krvi, množství energie vázané na potlačování nežádoucích emocí, autosabotáž atd. Měřím jim pak ukazatele pravidelně dvakrát denně na dálku.

Vyplatí se to hodně zaneprázdněným, hodně zaměstnaným klientům, kteří si nepotrpí na pravidelnost a mají sklon na práci se sebou zapomínat.

Při zvýšeném stresu nebo změně běžné rutiny lidé často vypustí Akumulátor a hladina energie pak klesá rychle dolů. Sám stres vede k vyššímu psychosomatickému napětí, které dokáže snížit hladinu energie v organismu. Potlačování nežádoucích emocí – místo jejich zpracování – vede k plýtvání energií a snižuje hladinu volně použitelné energie v organismu, čehož si všiml už Sigmund Freud.

Běžný postup byl, že jsem zaznamenal výkyv, poslal email s upozorněním a klient výpadek vyrovnal nebo jsme si sjednali skypove sezeni a v rámci konzultace zkorigovali, co bylo třeba.

Poslední dobou se situace změnila. Klienti prostě a jednoduše přestali mít výkyvy hladiny energie v organismu.

Kladl jsem si otázku proč a uvědomil jsem si, že pravidelné monitorování už nezahrnuje jen moje telepatické snímání stavu klienta, ale také vyslání signálu klientovi ke korekci odchylky od optimálního stavu. Pokud zaregistruji, že některý z ukazatelů je u klienta mimo optimum, stačí na něj fakticky jistou dobu myslet nebo chcete-li „působit“ a situace se upraví k lepšímu. Podmínkou ovšem je, že klient je absolventem semináře Akumulátor. Vnímavější klienti jsou schopni tento okamžik spojení vycítit a zaznamenaný čas pak přesně sedí.

Všiml jsem si také, že přestává být nutné dělat s těmito klienty opakované Napojení Plus, při němž jsem postupně předával svoje zkušenosti z práce s energií. Napojení Plus začalo najednou při dlouhodobé individuální spolupráci probíhat samovolně.

U všech klientů, s nimiž individuálně pracuji, už je tento „upgrade“ funkční. Jsou to lidé intuitivní, středně až výrazně talentovaní pro práci s energií a pro mimosmyslové vnímání. Tedy poněkud speciální skupina, většinou také činná ve zcela praktické a stresující oblasti podnikání či managementu - což je důvod, proč si průběžné monitorování objednávají.

Jan Jílek