Plné břicho

Když mudrc vládne,
udržuje mysli lidí prázdné a jejich břicha plná.

Tao Te Ting, překlad Viktor Horák

Tato technika je vhodná pro ty, kdo mají břišní dutinu bez energie a chtěli by to napravit. Trpí obecně nedostatkem energie, vitality a sebevědomí, hůře udržují dlouhodobou výkonnost, snadno se unaví, stěžují si na zhoršování nálady a vadí jim to, chtěli by to změnit a cítit se podstatně lépe. Někteří mají specifické problémy s ledvinami, močovým měchýřem či trávením. Pobolívá je břicho. To vše by chtěli dát do pořádku nebo tomu předejít vlastními silami a cítit se fit.

Proč může být břišní dutina bez energie

Předesílám, že řada ezoterických a léčitelských zdrojů považuje břicho za sídlo vitality, pudovosti (od sexuality po agresivitu), prostě sídlo naší síly.

Na základě zkušeností s klienty soudím, že děti, které jsou mezi 3.-5. rokem příliš důrazně umirňovány a ukázňovány - ať už se to děje drsnějším způsobem nebo nenápadnou manipulací, chválením za „nezlobení“, tedy za potlačení svých přirozených impulzů k aktivitě - si vytvoří vnitřní program blokování vstupu energie do břicha. Tím svou vitalitu drží na uzdě a příliš je to netrápí. Stanou se z nich (velice) hodné holčičky a hodní chlapečkové, které si dospělí nemohou vynachválit pro jejich nenáročnost na pozornost okolí - pokud je vůbec chválí a nepoužívají jen represivní postupy.

Když tito hodní chlapečci a hodné holčičky dospějí, začnou si stěžovat na nedostatek energie, vitality, výkonnosti a sebedůvěry. Podle mého odhadu tvoří asi 20 % naší populace a 80 % mé klientely. Jsou si vědomi svého handicapu a stávají se klienty psychologů a vůbec klienty léčitelů všeho druhu, protože touží situaci změnit.

Jak lze břišní dutinu udržovat plnou energie

Je to celkem snadné. V dospělosti už není třeba se vlastní vitality bát, člověk ji dokáže ovládat, přijme ji s povděkem a nikdo ho za ni nekárá - právě naopak. Je třeba pouze nahradit starý dysfunkční tělový program, který si člověk vytvořil v dětství, novým, funkčním programem. Je to obdobné jako v technice Akumulátor. Spoléháme na to, že organismus v podstatě touží po funkčnosti, a když odstraníme její překážky v podobě chybných programů, organismus se přirozeně a hladce rozjede naplno.

Pozoruhodné mi připadá pozorování, že asi 90 % lidí, kteří se naučí udržovat si břicho plné, umí tuto energii využívat (a spontánně to dělá) k efektivnějšímu působení na vnější situace a na okolní lidi. S asi 80% účinností ve srovnání se speciálně k tomu určenou technikou Ovlivnění.

Jak to dělám prakticky

Nový program klient nasdílí/naučí se v průběhu jednoho individuálního sezení, kdy vše důkladně vysvětlím a klienta prakticky, krok za krokem, technikou provedu. Nácviku vlastní techniky často předchází Odžívání. Sezení tak trvá většinou 2 hodiny.

Po něm následuje ve zhruba polovině případů 1-2 týdenní Monitorování - pro klienty, kteří potřebují techniku praktikovat, vracet se k ní několikrát denně - což jim připomínám, pokud zapomínají nebo praktikují málo. Asi polovina klientů však program okamžitě a spontánně implementuje do své výbavy tělových programů a monitorování není nutné.

Jedna klientka techniku v žertu nazvala „Jílkova nová předražená hračka“...a já si dovolím doplnit: vysoce užitečná hračka pro Vás - zhruba pětinu populace, která často i dlouhá léta nenachází spolehlivý prostředek povzbuzení své vitality a spokojenosti se sebou, zvýšení výkonu a hladiny energie v organismu.

Pro více informací, případně domluvení schůzky, prosím kontaktujte Jana Jílka na adrese Jilek@Energie-Mista.cz nebo Jilek@Auguring.com či na telefonu +420 605 949 600.