Proč ztrácíme energii - dva příklady

26.08.2013 00:00

Hladina energie v organismu je citlivý indikátor toho, jak harmonicky žijeme a jak jsou uspokojeny naše potřeby.

V drtivé většine případů lidem poklesne hladina energie v organismu proto, že jí prostě nevěnují pozornost. Někdy ale nestačí jen praktikovat Akumulátor či jinou techniku práce s energií. Občas je třeba nejdříve odhalit, co vedlo k poklesu energie v organismu člověka, který Akumulátor či jinou techniku důsledně praktikuje. V minulém textu jsem popsal nejčastější příčiny propadu energie a dnes tu mám dva zajímavé konkrétní případy.

1.příklad: Nenápadný stres

Tento klient je v práci s energií opravdový expert. A přece něco způsobilo, že jeho energie asi na 4 měsíce spadla doslova na nulu. Trochu jsem ho bombardoval varovnými emaily, aby s tím něco dělal, až mě vyslyšel a přišel…problém jsme vyřešili v jednom hodinovém sezení. Jeho hladina energie opět jako raketa vylétla vzhůru na optimum a už mu nedělá problém ji tam udržet – se všemi pozitivy, co to přináší.

V čem byl problém? Zvažovali jsem několik možností a nakonec intuitivně, s virgulí v ruce, jsme jako kořen problému odhalili následující:  Klientovi měsíc před náhlým poklesem energie zemřel vážený mentor, který mu profesně dlouhodobě hodně pomáhal a vedl ho. Pro klienta to byla smutná zpráva, ale nevnímal ji zase příliš tragicky nebo bolestně. Vlastně na ni ani moc nemyslel a ve skutečnosti ji potlačil a zapomněl si důkladně odžít, co mu tato ztráta emočně způsobila.

A jak už to v psychice bývá, tato situace byla opakováním podobné situace z jeho minulosti. Přesně takto se zachoval, když zemřel jeho otec. Opomněl truchlit a to reziduum žalu zůstalo kdesi potlačené v podvědomí. Současná situace ho připomněla, aktualizovala a žal se domáhal vstupu do vědomí a zpracování. Jenže klient to volání zevnitř ani tentokrát nevyslyšel, potlačil svou potřebu truchlit nad ztrátou druhé otcovské osoby a to vytvořilo vnitřní konflikt tak silný, že dokázal zablokovat proudění energie organismem.

Fakticky, jakmile jsme příčinu odhalili a zapracovali na Odžívání a tím odstranili žábu z pramene jako v té pohádce o třech zlatých vlasech, energie se znovu rozproudila jako dřív a klient byl fit, s mírnou nadsázkou, mávnutím kouzelného proutku…a rozhodnutý, že  když ho zase budu varovat, nezabere mu to čtvrt roku, než se u mě ukáže.

Takže, milá kůzlátka, prosim, nepodceňujte žádný stres, byť by se Vám zdál sebelehčí. Může být jako bóje pod hladinou vědomí spojen s nějakým těžkým závažím z minulosti, které si opravdu naléhavě zaslouží zpracovat – Odžít.

2. příklad: Chybějící programy

Další klient opravdu šikovný na práci s energií. Kdykoli jsem se na něj zaměřil, protože to pravidelně dělám – procházím si klienty s virgulí v ruce a ověřuji, jak na tom jsou – byla jeho energie na vzorném optimu.

A přece, před nějakým časem, klesla na uplné dno, na nulu a držela se tam dostatečně dlouho, abych ho oslovil.

Tentokrát mi ale intuice nepotvrdila obvyklé důvody – stres nebo opuštění vlastní zkušenosti a nucení se přebrat názory autority.

Zase, netrvalo to dlouho, a intuitivně jsme odhalili skutečnou příčinu: absenci “tělových programů”, bez nichž jeho organismus nevěděl, jak dál v seberealizaci. Tento klient je jeden z těch nesmírně talentovaných v tom, čím se zabývám já sám a prošel několikrát Napojení Plus, aby zkopíroval z mého archivu programů, co se dalo. A fugoval bezvadně.

Najednou jsme ale nedávali pozor a jeho organismu chyběly  k postupu a seberealizaci další programy – a klientův organismus svou frustraci signalizoval právě takto – drastickým propadem hladiny energie.

Jako účinný prostředek nápravy se ukázalo každodenní monitorování hladiny energie, při kterém dochází automaticky k Napojení Plus – k předávání “tělových programů”, které si organismus klienta intuitivně vybere.

Během pár dní byla energie zpátky na optimu.

Závěr: Náš organismus nepromíjí, když přestaneme rozvíjet své talenty, dokonce ani jejich neznalost neomlouvá, a trestá nás za ignorování naší vlastní potřeby seberealizace drsným propadem energie.

Ješte poučení na úplný konec: Když přestane fungovat Akumulátor nebo jiná technika, zajišťující optimální proudění energie organismem, není to signál k zavržení a opuštění techniky, která dosud fungovala, ale k hledání příčin, které za tím výpadkem vězí a k vyřešení situace.

Jan Jílek